The Syndicate

Klynton Jessup

CEO

John Spounias

CTO